VR „Noccc”

Wsparcie PR dla pierwszego polskiego projektu VR pokazywanego na festiwalu w Sundance. 

Mieliśmy przyjemność wesprzeć komunikację projektu „Noccc” – doświadczenia VR i animacji eksperymentalnej opartej na slamowym wierszu Weroniki Lewandowskiej.

Byliśmy odpowiedzialni za wspierające działania PR dla projektu VR „Noccc” Weroniki Lewandowskiej i Sandry Frydrysiak – eksperymentalnej animacji będącej trójwymiarowym i interaktywnym doświadczeniem poezji i tańca w przestrzeni wirtualnej.

VR „Noccc” to wirtualny erotyczny poemat, który powstał w niespełna pół roku w VNLab – Laboratorium Narracji Wizualnych w Łódzkiej Szkole Filmowej. Kilkuminutowa artystyczna animacja z elementami ASMR-owymi i interaktywnymi, która zanurza odbiorcę w sensualnym doświadczeniu poezji i tańca.

Jej scenariusz powstał na podstawie utworu poetki spokenwordowej, Weroniki Lewandowskiej. Artystka wykorzystuje charakterystyczne dla języka polskiego dźwięki, tworząc onomatopeistyczne krajobrazy przekraczające bariery językowe. 

Animacja miała swoją premierę na Sundance Film Festival w sekcji New Frontier prezentującej innowacyjne sposoby opowiadania historii, które wykorzystują nowe technologie. To pierwsza polska realizacja wirtualnej rzeczywistości prezentowana w historii Sundance.