Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Wsparcie komunikacyjne wybranych wystaw Zachęty.

Wspieraliśmy komunikację wybranych wystaw realizowanych przez Zachętę. Odpowiadaliśmy za content, obsługę oraz kampanie paid SoMe. Stworzyliśmy ostatnie papierowe zaproszenie na wernisaż.

Zachęta to miejsce, gdzie prezentowane są najciekawsze zjawiska w sztuce XX i XXI wieku. Współpracowaliśmy z zespołem galerii w zakresie wsparcia komunikacji wybranych wystaw.

Wystawa Moniki Sosnowskiej

Zajęliśmy się komunikacją social media wystawy Moniki Sosnowskiej. Wystawa była pierwszą tak dużą monograficzną prezentacją dzieł artystki w Polsce, przygotowaną specjalnie dla Zachęty. Składała się ze starszych prac wybranych z obszernego dorobku i z ostatnich dzieł o nowych tropach i inspiracjach. 

„Wideotaśmy. Wczesna sztuka wideo (1965–1976)” – wystawa

Wspieraliśmy także social mediową promocję wystawy „Wideotaśmy. Wczesna sztuka wideo (1965–1976)”, która sytuowała wideo w czasie, gdy nie było jeszcze wpisane w główny nurt artystycznego obiegu i funkcjonowało przede wszystkim jako eksperyment pozostający poza obszarem zainteresowania instytucji sztuki, rynku oraz dystrybucji. 

Ostatnie drukowane zaproszenie

Zaprojektowaliśmy insert objaśniający, dlaczego zaproszenie na wystawę Moniki Sosnowskiej jest ostatnim drukowanym zaproszeniem, jakie stworzy Zachęta.

Credtis:

Zdjęcia dzięki uprzejmości Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki